De Bekijkerie | exclusieve woondecoratie

Ga naar mijn mandje of ga naar de kassa om af te rekenen.


Bedrijfsgegevens;


De Bekijkerie

E-mail info@debekijkerie.nl

Website www.debekijkerie.nl

Tefoonnummer: +31653129905

KvK nummer : 72543868

BTW nummer : 217225238B01

Veilig en Vertrouwd.

Kopen bij De Bekijkerie.nl is eenvoudig en duidelijk. Maar u wilt ook weten waar u aan toe bent als u spijt krijgt van uw aankoop. Leest u daarom eerst de voorwaarden.

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Alle aanbiedingen van debekijkerie.nl zijn vrijblijvend. debekijkerie.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als debekijkerie.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. debekijkerie.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van.

1.3 Indien op uw aankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan gaan die bepalingen, welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd in deze voorwaarden, voor.

1.4 Betaalde bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Wees er vooraf dus zeker van dat u de door u bestelde artikelen daadwerkelijk wilt kopen.

Nog niet betaalde bestellingen kunnen binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden. Indien u na deze termijn de bestelling wilt annuleren bent u 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 4,50. Let op; deze kosten bent u ook verschuldigd voor het NIET BETALEN van een geplaatste bestelling. Eventueel gerechtelijke-en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening! 

2. Levering? Zo spoedig mogelijk!

2.1 debekijkerie.nl streeft ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen (na ontvangst van het volledige factuurbedrag, betaling uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum, bij opruimingsartikelen uiterlijk binnen 3 dagen na factuurdatum), te leveren.

Uiterlijk zal uw bestelling binnen 30 dagen worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. debekijkerie.nl stort het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen aan u terug.

2.2 debekijkerie.nl voert nimmer deelleveringen uit. Heeft u een artikel / artikelen besteld waarvan er uitdrukkelijk een te verwachte binnen te komen datum bij wordt vermeld dan wordt uw bestelling verstuurd wanneer alle artikelen binnen zijn.

2.3 De klant aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer zoals door debekijkerie.nl bepaald.

2.4 De artikelen worden afgeleverd op het adres zoals door de koper aangegeven op het bestelformulier.

2.5 debekijkerie.nl raadt u aan de geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden.

3. Hoe is de prijsopbouw en Op welke manier kan ik betalen?

3.1 Bij aankopen via debekijkerie.nl weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaald. Vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. In het betaaloverzicht worden de verzendkosten vermeld die op uw pakket van toepassing zijn. Een overzicht van de verzendkosten vindt u onder de 'Informatie' knop.

3.2 U kunt uw bestelde artikelen betalen d.m.v. overboeking op IBAN   .n.v. De Bekijkerie te Rijsenhout o.v.v. het factuurnummer. 

3.3 Het totale factuurbedrag dient volledig binnen 7 dagen te zijn voldaan, bij opruimingsartikelen is deze termijn 3 dagen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaald, heeft debekijkerie.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 De factuur ontvangt u via de mail. Bewaar deze goed als u artikelen wilt retourneren.

4. Zichttijd - Retourneren

4.1 Mocht u onverhoopt spijt hebben van uw aankoop dan kunt u het artikel binnen 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, retourneren. Retourzendingen dienen door u VOORAF via e-mail bij ons te worden aangemeld waarna u een retourformulier via e-mail krijgt toegestuurd. Retourzendingen zonder melding vooraf worden door ons geweigerd.

4.2 Het artikel dient in de originele staat en indien van toepassing met verpakking te worden geretourneerd voorzien van het retourformulier. Retourzendingen zonder volledig ingevuld retourformulier kunnen wij niet in behandeling nemen.

Let wel dat bij retourzending u verantwoordelijk bent voor verlies en beschadiging en de kosten van retourzending. Zorg ten alle tijde voor een bewijs van verzending. Nadat het geretourneerde artikel bij ons is aangekomen zal De Bekijkerie tot beoordeling overgaan of u recht heeft op volledige terugstorting van het aankoopbedrag. Is alles in keurige en originele staat aangekomen dan wordt het bedrag inclusief bezorgkosten (Let op ; dit geldt alleen als u de gehele bestelling retourneerd. Als u bijv. 2 artikelen besteld en u houdt er 1 en u stuurd er 1 terug dan krijgt u de bezorgkosten niet terug) binnen 14 dagen aan u teruggestort. 

4.3 Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd.

4.4 debekijkerie.nl heeft geen omruilsysteem. Het artikel dat niet naar wens is kan teruggestuurd worden via de voorgeschreven retourvoorwaarden. Het andere artikel is een nieuwe bestelling waarvoor ook verzendkosten berekend worden.



5. Alles over Aansprakelijkheid

5.1 Aan alle verstrekte informatie zoals tekst en beeldmateriaal, maten en gewichten is veel zorg besteed. Niettemin kan debekijkerie.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Zo ook voor bijgeleverde handleidingen door leveranciers en producenten en niet voorziene en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

5.2 Mocht debekijkerie.nl onverhoopt aansprakelijk zijn dan is dat beperkt tot het bedrag van het artikel.

5.3 debekijkerie.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging van de bezorging.

6. Privacy Gegarandeerd

6.1 debekijkerie.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om uw bestelling te verwerken.

6.2 Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen degene die verantwoordelijk zijn om uw bestelling af te leveren zijn hiermee bekend.

6.3 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand en alleen gebruikt voor marketing doeleinden via e-mail of post en alleen als u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

6.4 debekijkerie.nl handelt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens conform de desbetreffende wetgeving.

7. Klachten

7.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Klachten kunnen uitsluitend via e-mail (info@debekijkerie.nl) aan ons kenbaar gemaakt worden. Wat hebben wij nodig om uw klacht in behandeling te kunnen nemen ; een nauwkeurige beschrijving van uw klacht , voorzien van foto's van het artikel waarop de klacht/gebrek duidelijk zichtbaar is en de digitale factuur die u bij de bevestigingsmail van de bestelling heeft ontvangen. Zonder factuur kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.


Tip
Aanbieding
Top 5